Referat af ekstraordinær generalforsamling 12.08.21

Referat af ekstraordinært generalforsamling

Dato: 12. August 2021

Sted: Fitness Fabrikken, Laursensvej 2, 8970 Havndal

Velkomst af Katja Fana Gundersen

  1. Valg af dirigent.

Revisor Jesper vælges som dirigent – Velkomst og forklaring af hvad denne ekstra ordinære generalforsamling omhandler – at der skal vælges en ny bestyrelse

  1. Valg af stemmetællere

Betina Sommer

Christian Heibel Godsk

  1. Orientering ved bestyrelsen.

Katja informerer om div. tilskud der er blevet søgt og godkendt i den nuværende bestyrelse

Div. Fonde: 136.000 kr.

Randers kommune: 80.000 kr.

Betalende medlemmer: 120

Ikke betalende medlemmer: 40

Kommunens tilskud afhænger af antal medlemmer, dette er et tal der afgøres i december måned 2021

Nuværende kassebeholdning: 49. 000 kr.

  1. Valg af formand.

Mette Jessen bliver valgt enstemmigt til denne post

  1. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

Caroline Bugge

Kenneth Gregersen

Gert Danielsen

Jeanette Jepsen

Disse bliver valgt enstemmigt til disse poste

  1. Valg af 1 bestyrelses suppleanter.

Charlotte Sønderholm bliver valgt enstemmigt til denne post

  1. Eventuelt

Stor ros til den nuværende bestyrelse for at holde Fitness Fabrikken oven vande igennem Covid 19. Spørgsmål fra deltagerne

Referent: Jeanette Jepsen

Udgivet i Uncategorized.